گالری عکس رضا حاجی درویش

1 از 1 عکس

تصویری از رضا حاجی درویش، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از رضا حاجی درویش، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از رضا حاجی درویش، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش