گالری عکس Frank Thring

1 از 2 عکس

Frank Thring در صحنه فیلم سینمایی بن هور به همراه Charlton Heston

Frank Thring در صحنه فیلم سینمایی بن هور به همراه Charlton Heston