گالری عکس محمدعلی سلیمان‌تاش

1 از 2 عکس

تصویری از محمدعلی سلیمان‌تاش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش

تصویری از محمدعلی سلیمان‌تاش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش
تصویری از محمدعلی سلیمان‌تاش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش تصویری از محمدعلی سلیمان‌تاش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه سیاوش طهمورث