گالری عکس پیمان عباسی

1 از 3 عکس

پیمان عباسی در پشت صحنه سریال تلویزیونی بچه‌های نسبتاً بد به همراه شهرزاد کمال‌زاده، میلاد کی‌مرام، حمید گودرزی، سید علی طباطبایی، پرویز پورحسینی و اشکان خطیبی

پیمان عباسی در پشت صحنه سریال تلویزیونی بچه‌های نسبتاً بد به همراه شهرزاد کمال‌زاده، میلاد کی‌مرام، حمید گودرزی، سید علی طباطبایی، پرویز پورحسینی و اشکان خطیبی