گالری عکس خسرو سینایی

1 از 20 عکس

خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه الهام پاوه‌نژاد

مراسم بزرگداشت و تولد 77 سالگی خسرو سینایی در موزه هنرهای معاصر
خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه الهام پاوه‌نژاد خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه حمید فرخ‌نژاد خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه لوریس چکناواریان خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه ویدا جوان خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه ابوالحسن داوودی خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه لوریس چکناواریان و اکبرعالمی خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه هوشنگ گلمکانی خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه حمید فرخ‌نژاد و اکبرعالمی خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه حمید فرخ‌نژاد خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه اکبرعالمی خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه لوریس چکناواریان خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون - عکس مراسم خبری به همراه حمید فرخ‌نژاد