گالری عکس Frida Palsson

1 از 1 عکس

Frida Palsson در صحنه فیلم سینمایی هیولایی صدا می زند به همراه Jennifer Lim، Lily-Rose Aslandogdu، فلیسیتی جونز، لیام نیسون، جرالدین چاپلین، توبی کبل، Lewis MacDougall، Ben Moor و سیگورنی ویور

Frida Palsson در صحنه فیلم سینمایی هیولایی صدا می زند به همراه Jennifer Lim، Lily-Rose Aslandogdu، فلیسیتی جونز، لیام نیسون، جرالدین چاپلین، توبی کبل، Lewis MacDougall، Ben Moor و سیگورنی ویور