گالری عکس Harvey Lembeck

1 از 2 عکس

Harvey Lembeck در صحنه فیلم سینمایی بازداشتگاه 17 به همراه ویلیام هولدن و Robert Strauss

Harvey Lembeck در صحنه فیلم سینمایی بازداشتگاه 17 به همراه ویلیام هولدن و Robert Strauss