گالری عکس Persis Khambatta

1 از 2 عکس

Persis Khambatta در صحنه فیلم سینمایی پیشتازان فضا: فیلم به همراه William Shatner، George Takei، Grace Lee Whitney، Majel Barrett، Walter Koenig، لئونارد نیموی، DeForest Kelley، Nichelle Nichols، استیون کالینز و James Doohan

Persis Khambatta در صحنه فیلم سینمایی پیشتازان فضا: فیلم به همراه William Shatner، George Takei، Grace Lee Whitney، Majel Barrett، Walter Koenig، لئونارد نیموی، DeForest Kelley، Nichelle Nichols، استیون کالینز و James Doohan