1 از 3 عکس
بعدی
قبلی

Chieko Higashiyama در صحنه فیلم سینمایی داستان توکیو به همراه Setsuko Hara و Chishû Ryû

Chieko Higashiyama در صحنه فیلم سینمایی داستان توکیو به همراه Setsuko Hara و Chishû Ryû
نوع عکس: صحنه