گالری عکس Charles Frend

1 از 1 عکس

Charles Frend در صحنه فیلم سینمایی پل رودخانه کوای به همراه Nicholas Monsarrat و Jack Hawkins

Charles Frend در صحنه فیلم سینمایی پل رودخانه کوای به همراه Nicholas Monsarrat و Jack Hawkins