گالری عکس کاظم وفادار شوشتری

1 از 2 عکس

تصویری از کاظم وفادار شوشتری، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از کاظم وفادار شوشتری، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از کاظم وفادار شوشتری، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از کاظم وفادار شوشتری، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش