گالری عکس Setsuko Hara

1 از 9 عکس

Setsuko Hara در صحنه فیلم سینمایی داستان توکیو به همراه Shirô Ôsaka، Haruko Sugimura، Chishû Ryû، Kyôko Kagawa و Sô Yamamura

Setsuko Hara در صحنه فیلم سینمایی داستان توکیو به همراه Shirô Ôsaka، Haruko Sugimura، Chishû Ryû، Kyôko Kagawa و Sô Yamamura