گالری عکس شیرین صمدی

1 از 2 عکس

تصویری از شیرین صمدی، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از شیرین صمدی، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از شیرین صمدی، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از شیرین صمدی، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش