گالری عکس سید علی طباطبایی

12 از 12 عکس

سید علی طباطبایی در پشت صحنه سریال تلویزیونی آشپزباشی به همراه محمدرضا غفاری و پرویز پرستویی

دیدار ضرغامی از پشت صحنه سریال آشپزباشی