گالری عکس مجیدرضا فاضلی

1 از 1 عکس

تصویری از مجیدرضا فاضلی، برنامه‌ریزی و دستیاراول کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از مجیدرضا فاضلی، برنامه‌ریزی و دستیاراول کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از مجیدرضا فاضلی، برنامه‌ریزی و دستیاراول کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش