گالری عکس کامبیز طاهری

1 از 4 عکس

تصویری از کامبیز طاهری، بازیگر و کامپوزیت سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از کامبیز طاهری، بازیگر و کامپوزیت سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از کامبیز طاهری، بازیگر و کامپوزیت سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از کامبیز طاهری، بازیگر و کامپوزیت سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از کامبیز طاهری، بازیگر و کامپوزیت سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از کامبیز طاهری، بازیگر و کامپوزیت سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش