گالری عکس هوشنگ صدری

1 از 1 عکس

تصویری از هوشنگ صدری، مدیر فیلم برداری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از هوشنگ صدری، مدیر فیلم برداری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از هوشنگ صدری، مدیر فیلم برداری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش