گالری عکس Charmian Carr

1 از 3 عکس

Charmian Carr در صحنه فیلم سینمایی اشک ها و لبخندها (آوای موسیقی) به همراه Julie Andrews، Angela Cartwright، Kym Karath، Duane Chase، Debbie Turner، Heather Menzies-Urich و Nicholas Hammond

Charmian Carr در صحنه فیلم سینمایی اشک ها و لبخندها (آوای موسیقی) به همراه Julie Andrews، Angela Cartwright، Kym Karath، Duane Chase، Debbie Turner، Heather Menzies-Urich و Nicholas Hammond