گالری عکس Loretta Swit

1 از 11 عکس

Loretta Swit در صحنه سریال تلویزیونی M*A*S*H به همراه Jamie Farr، William Christopher، Mike Farrell، آلن آلدا و Harry Morgan

Loretta Swit در صحنه سریال تلویزیونی M*A*S*H به همراه Jamie Farr، William Christopher، Mike Farrell، آلن آلدا و Harry Morgan