گالری عکس Frankie Avalon

1 از 9 عکس

Frankie Avalon در صحنه فیلم سینمایی Dr. Goldfoot and the Bikini Machine به همراه Susan Hart، Dwayne Hickman و وینسنت پرایس

Frankie Avalon در صحنه فیلم سینمایی Dr. Goldfoot and the Bikini Machine به همراه Susan Hart، Dwayne Hickman و وینسنت پرایس