گالری عکس مجید عباسی

1 از 3 عکس

تصویری از مجید عباسی، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از مجید عباسی، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از مجید عباسی، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از مجید عباسی، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از مجید عباسی، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش