گالری عکس پریسا خسروی

1 از 6 عکس

تصویری از پریسا خسروی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از پریسا خسروی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از پریسا خسروی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از پریسا خسروی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از پریسا خسروی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از پریسا خسروی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از پریسا خسروی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش پریسا خسروی در صحنه فیلم سینمایی آخرین بار کی سحر را دیدی؟ به همراه محمدرضا غفاری