1 از 2 عکس
بعدی
قبلی

Brad Savage در صحنه فیلم سینمایی سحرگاه سرخ به همراه چارلی شین، Darren Dalton، Patrick Swayze، لی تامپسون، سی توماس هوول، Doug Toby و جنیفر گری

Brad Savage در صحنه فیلم سینمایی سحرگاه سرخ به همراه چارلی شین، Darren Dalton، Patrick Swayze، لی تامپسون، سی توماس هوول، Doug Toby و جنیفر گری