گالری عکس مازیار میری

4 از 4 عکس

مازیار میری در فرش قرمز فیلم سینمایی یک روز بخصوص به همراه شیرین آقارضا کاشی، همایون اسعدیان، مصطفی زمانی، مجتبی پیرزاده و افسانه کمالی

فرش قرمز «یک روز بخصوص» در جشنواره فجر