گالری عکس امیر آقابیک

1 از 1 عکس

تصویری از امیر آقابیک، دستیار جلوه‌های ویژه میدانی و جلوه‌های ویژه میدانی سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از امیر آقابیک، دستیار جلوه‌های ویژه میدانی و جلوه‌های ویژه میدانی سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از امیر آقابیک، دستیار جلوه‌های ویژه میدانی و جلوه‌های ویژه میدانی سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش