1 از 6 عکس
بعدی
قبلی

Ruth Hussey در صحنه فیلم سینمایی The Philadelphia Story به همراه کری گرانت، کاترین هپبورن، جیمزاستوارت و جان هوارد

Ruth Hussey در صحنه فیلم سینمایی The Philadelphia Story به همراه کری گرانت، کاترین هپبورن، جیمزاستوارت و جان هوارد