گالری عکس Leo Birinsky

1 از 1 عکس

Leo Birinsky در صحنه فیلم سینمایی اتاق کار دکتر کالیگاری به همراه Conrad Veidt و Paul Leni

Leo Birinsky در صحنه فیلم سینمایی اتاق کار دکتر کالیگاری به همراه Conrad Veidt و Paul Leni