گالری عکس هاشم مرادی

1 از 3 عکس

تصویری از هاشم مرادی، مدیر فیلم برداری و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از هاشم مرادی، مدیر فیلم برداری و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از هاشم مرادی، مدیر فیلم برداری و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از هاشم مرادی، مدیر فیلم برداری و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از هاشم مرادی، مدیر فیلم برداری و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش