1 از 2 عکس
بعدی
قبلی

David Ellison در صحنه فیلم سینمایی نابودگر: جنسیس به همراه جای کورتنی، آرنولد شوارتزنگر و Alan Taylor

David Ellison در صحنه فیلم سینمایی نابودگر: جنسیس به همراه جای کورتنی، آرنولد شوارتزنگر و Alan Taylor
نوع عکس: صحنه