گالری عکس فرهاد عزیزی‌فرد

1 از 2 عکس

تصویری از فرهاد عزیزی‌فرد، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از فرهاد عزیزی‌فرد، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از فرهاد عزیزی‌فرد، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از فرهاد عزیزی‌فرد، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش