گالری عکس Ted de Corsia

1 از 2 عکس

Ted de Corsia در صحنه فیلم سینمایی The Naked City به همراه Walter Burke

Ted de Corsia در صحنه فیلم سینمایی The Naked City به همراه Walter Burke