گالری عکس Sid Silvers

1 از 1 عکس

Sid Silvers در صحنه فیلم سینمایی Born to Dance به همراه Virginia Bruce، Eleanor Powell، Juanita Quigley و جیمزاستوارت

Sid Silvers در صحنه فیلم سینمایی Born to Dance به همراه Virginia Bruce، Eleanor Powell، Juanita Quigley و جیمزاستوارت