گالری عکس محسن قاضی‌مرادی

1 از 9 عکس

تصویری از محسن قاضی‌مرادی، بازیگر و کارشناس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه آتنه فقیه‌نصیری، محمد نادری و امیر کاظمی

تصویری از محسن قاضی‌مرادی، بازیگر و کارشناس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه آتنه فقیه‌نصیری، محمد نادری و امیر کاظمی
تصویری از ویدا جوان، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه محسن قاضی‌مرادی، آتنه فقیه‌نصیری، محمد نادری و امیر کاظمی