گالری عکس پروانه معصومی

11 از 11 عکس

پروانه معصومی در صحنه سریال تلویزیونی یوسف پیامبر به همراه امیرحسین مدرس، لیلا بلوکات و رحیم نوروزی

پروانه معصومی در صحنه سریال تلویزیونی یوسف پیامبر به همراه امیرحسین مدرس، لیلا بلوکات و رحیم نوروزی