گالری عکس Tony Sirico

1 از 14 عکس

Tony Sirico در صحنه فیلم سینمایی مافیایی ها به همراه Joseph D'Onofrio، پل سوروینو، Philip Suriano، Christopher Serrone، Ronald Maccone و فرانک دیلئو

Tony Sirico در صحنه فیلم سینمایی مافیایی ها به همراه Joseph D'Onofrio، پل سوروینو، Philip Suriano، Christopher Serrone، Ronald Maccone و فرانک دیلئو