گالری عکس Cherien Dabis

1 از 2 عکس

Cherien Dabis در صحنه فیلم سینمایی May in the Summer به همراه بیل پولمن، عالیه شوکت، Nadine Malouf، Ritu Singh Pande و Hiam Abbass

Cherien Dabis در صحنه فیلم سینمایی May in the Summer به همراه بیل پولمن، عالیه شوکت، Nadine Malouf، Ritu Singh Pande و Hiam Abbass