گالری عکس رضا فخاریه

1 از 1 عکس

تصویری از رضا فخاریه، مسئول جلوه‌های ویژه بصری و جلوه‌های ویژه بصری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از رضا فخاریه، مسئول جلوه‌های ویژه بصری و جلوه‌های ویژه بصری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از رضا فخاریه، مسئول جلوه‌های ویژه بصری و جلوه‌های ویژه بصری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش