گالری عکس مهدی تربتی‌فرد

1 از 2 عکس

تصویری از مهدی تربتی‌فرد، تهیه کننده سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از مهدی تربتی‌فرد، تهیه کننده سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از مهدی تربتی‌فرد، تهیه کننده سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از مهدی تربتی‌فرد، تهیه کننده سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش