گالری عکس امیر کاظمی

22 از 22 عکس

امیر کاظمی در صحنه سریال تلویزیونی شمعدونی به همراه حسن معجونی، آتنه فقیه‌نصیری، محمد نادری و محمدرضا داوودنژاد

امیر کاظمی در صحنه سریال تلویزیونی شمعدونی به همراه حسن معجونی، آتنه فقیه‌نصیری، محمد نادری و محمدرضا داوودنژاد
تصویری از ویدا جوان، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه محسن قاضی‌مرادی، آتنه فقیه‌نصیری، محمد نادری و امیر کاظمی تصویری از ویدا جوان، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه نازنین خزایی و امیر کاظمی