گالری عکس امیر کاظمی

1 از 8 عکس

تصویری از امیر کاظمی، بازیگر و مجری سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیرحسین رستمی، آتنه فقیه‌نصیری، مریم سرمدی و سروش صحت

تصویری از امیر کاظمی، بازیگر و مجری سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیرحسین رستمی، آتنه فقیه‌نصیری، مریم سرمدی و سروش صحت
تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیر کاظمی، آتنه فقیه‌نصیری، سروش صحت، امیرحسین رستمی و مریم سرمدی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه نیلوفر هوشمند، امیر کاظمی، سروش صحت، افشین سنگ‌چاپ و سوگل قلاتیان تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیر کاظمی، فرخنده فرمانی‌زاده و کاظم سیاحی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه نیلوفر هوشمند و امیر کاظمی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه نیلوفر هوشمند، امیرحسین رستمی و امیر کاظمی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیر کاظمی و کاظم سیاحی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیر کاظمی، فرخنده فرمانی‌زاده، سروش صحت و کاظم سیاحی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیر کاظمی و کاظم سیاحی