گالری عکس Janusz Kaminski

1 از 6 عکس

Janusz Kaminski در صحنه فیلم سینمایی ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین به همراه استیون اسپیلبرگ

Janusz Kaminski در صحنه فیلم سینمایی ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین به همراه استیون اسپیلبرگ