گالری عکس فخری خوروش

1 از 4 عکس

تصویری از فخری خوروش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه جمشید مشایخی

تصویری از فخری خوروش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه جمشید مشایخی
تصویری از فخری خوروش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه جمشید مشایخی تصویری از فخری خوروش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از فخری خوروش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه عبدالرضا اکبری تصویری از فخری خوروش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش