گالری عکس لیدا عباسی

1 از 1 عکس

لیدا عباسی در صحنه سریال تلویزیونی ساختمان ۸۵ به همراه بهرام ابراهیمی، نفیسه روشن و مهدی میامی

لیدا عباسی در صحنه سریال تلویزیونی ساختمان ۸۵ به همراه بهرام ابراهیمی، نفیسه روشن و مهدی میامی