گالری عکس سید مرتضی فاطمی

1 از 3 عکس

تصویری از سید مرتضی فاطمی، تهیه کننده و مجری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از سید مرتضی فاطمی، تهیه کننده و مجری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از سید مرتضی فاطمی، تهیه کننده و مجری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از سید مرتضی فاطمی، تهیه کننده و مجری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از سید مرتضی فاطمی، تهیه کننده و مجری سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش