گالری عکس کینوش ایزدی

1 از 1 عکس

تصویری از کینوش ایزدی، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از کینوش ایزدی، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از کینوش ایزدی، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش