گالری عکس فرهاد قائمیان

1 از 7 عکس

تصویری از فرهاد قائمیان، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش

تصویری از فرهاد قائمیان، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش
تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه فرهاد قائمیان تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه فرهاد قائمیان تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه فرهاد قائمیان تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه فرهاد قائمیان تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیررضا دلاوری و فرهاد قائمیان