گالری عکس قاسم ترکاشوند

1 از 2 عکس

تصویری از قاسم ترکاشوند، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از قاسم ترکاشوند، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از قاسم ترکاشوند، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از قاسم ترکاشوند، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش