گالری عکس آتنه فقیه‌نصیری

1 از 3 عکس

تصویری از آتنه فقیه‌نصیری، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیرحسین رستمی، مریم سرمدی، سروش صحت و امیر کاظمی

تصویری از آتنه فقیه‌نصیری، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیرحسین رستمی، مریم سرمدی، سروش صحت و امیر کاظمی
تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه امیر کاظمی، آتنه فقیه‌نصیری، سروش صحت، امیرحسین رستمی و مریم سرمدی تصویری از پریسا مقتدی، بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه آتنه فقیه‌نصیری