گالری عکس اشکان فتاحی

1 از 2 عکس

تصویری از اشکان فتاحی، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از اشکان فتاحی، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از اشکان فتاحی، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از اشکان فتاحی، صدابردار و دستیار صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش