گالری عکس فراز مدیری

1 از 11 عکس

فراز مدیری در صحنه سریال تلویزیونی لحظه گرگ و میش به همراه المیرا دهقانی

فراز مدیری در صحنه سریال تلویزیونی لحظه گرگ و میش به همراه المیرا دهقانی
تصویری از فراز مدیری، بازیگر و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از فراز مدیری، بازیگر و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از فراز مدیری، بازیگر و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از فراز مدیری، بازیگر و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از فراز مدیری، بازیگر و طراح صحنه سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش